• a Audit ponúka pre vašu spoločnosť auditorské služby.
 • Vedenie účtovníctva zverte do našich rúk.
 • Sledujeme zmeny v zákonoch za Vás. Radi Vám poradíme.
Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Poradenstvo

Účtovné a ekonomické poradenstvo

V rámci ekonomického poradenstva Vám vieme zabezpečiť nielen odpovede na otázky z rôznych oblastí, ale aj objasniť vzájomné súvislosti určitých zákonov alebo transakcií. Okrem toho Vám vieme pomôcť v týchto oblastiach:

 • poradenstvo pri zostavení účtovnej závierky
 • návrh a príprava interných predpisov spoločnosti
 • spolupráca pri zostavení výročnej správy spoločnosti
 • ekonomické a finančné analýzy
 • finančný plán / rozpočet
 • reporting podľa potrieb spoločnosti

Účtovné služby

Účtovné služby

Účtovníctvo spracovávame v súlade so zákonom o účtovníctve. Pri spracovaní účtovníctva sa snažíme o individuálny prístup a o zohľadnenie informačných potrieb klienta. V rámci účtovných služieb Vám vieme ponúknuť:

 • vedenie podvojného účtovníctva
 • vedenie jednoduchého účtovníctva
 • vedenie mzdovej agendy
 • spracovanie priznania k DPH
 • spracovanie priznania k dani z príjmu
 • spracovanie priznania k dani z motorových vozidiel
 • spracovanie priznania k dani z nehnuteľností
 • komunikácia s daňovým úradom a inštitúciami sociálneho a zdravotného zabezpečenia

Adítorské služby

Audítorské služby

Audítorské služby poskytujeme v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami (ISA). Rešpektujeme legislatívne podmienky, najmä zákon o audítoroch a ostatné zákony relevantné pre zostavenie účtovnej závierky. V rámci audítorských služieb poskytujeme

 • štatutárny audit účtovnej závierky
 • audit konsolidovanej účtovnej závierky
 • zostavenie účtovnej závierky podľa medzinárodných účtovných štandardov ISA / IFRS
 • overenie použitia prostriedkov zo zdrojov daňovníkov (2%)
 • overenie použitia grantov z EU
 • vykonanie predbežného auditu so zameraním na problémové oblasti účtovníctva klienta
 • uisťovacie služby v rozsahu podľa želania klienta