• a Audit ponúka pre vašu spoločnosť auditorské služby.
  • Vedenie účtovníctva zverte do našich rúk.
  • Sledujeme zmeny v zákonoch za Vás. Radi Vám poradíme.
Free Joomla Template by HostMonster Reviews

O nás

Dovoľujeme si vám predstaviť našu spoločnosť a ponúknuť naše služby.

 Spoločnosť aAudit s.r.o je súkromná audítorská spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je poskyotvanie komplexných služieb v oblasti auditu, účtovníctva, ekonomického poradenstva a daní. Ponúkame vám niekoľkoročné skúsenosti z rôznych oblastí, či už sa jedná o obchodné spoločnosti, výrobné spoločnosti, neziskové organizácie, príspevkové organizácie alebo nadácie.

Prvoradým cieľom je spokojnosť klienta. Túto sa snažíme zabezpečiť hlavne odbornosťou poskytovaných služieb, vytvorením dostatočného časového priestoru pre vykonanie zakázky a zároveň efektívnym využitím času v prospech klienta.

Prečítané: 146915x