• a Audit ponúka pre vašu spoločnosť auditorské služby.
  • Vedenie účtovníctva zverte do našich rúk.
  • Sledujeme zmeny v zákonoch za Vás. Radi Vám poradíme.
Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Adítorské služby

Audítorské služby

Audítorské služby poskytujeme v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami (ISA). Rešpektujeme legislatívne podmienky, najmä zákon o audítoroch a ostatné zákony relevantné pre zostavenie účtovnej závierky. V rámci audítorských služieb poskytujeme

  • štatutárny audit účtovnej závierky
  • audit konsolidovanej účtovnej závierky
  • zostavenie účtovnej závierky podľa medzinárodných účtovných štandardov ISA / IFRS
  • overenie použitia prostriedkov zo zdrojov daňovníkov (2%)
  • overenie použitia grantov z EU
  • vykonanie predbežného auditu so zameraním na problémové oblasti účtovníctva klienta
  • uisťovacie služby v rozsahu podľa želania klienta
Prečítané: 10621x