Poradenstvo

Konto pracovného času
Daňový bonus od 1.2.2014
Neuhradené záväzky alebo ich časti po lehote splatnosti
Sociálne garančné poistenie
Umorovanie daňových strát
Daňovník nezmluvného štátu
Zdaňovanie používania firemného auta na súkromné učely
Platné zmluvné štáty
Stála prevádzkareň
Odpočítanie daňovej straty
Zdravotné odvody z dividend za rok 2013 a rok 2014
Zmeny v dohodách
   
   

 

Prečítané: 5251x