Adítorské služby

Audítorské služby

Audítorské služby poskytujeme v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami (ISA). Rešpektujeme legislatívne podmienky, najmä zákon o audítoroch a ostatné zákony relevantné pre zostavenie účtovnej závierky. V rámci audítorských služieb poskytujeme

Prečítané: 5896x