O nás

Dovoľujeme si vám predstaviť našu spoločnosť a ponúknuť naše služby.

 Spoločnosť aAudit s.r.o je súkromná audítorská spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je poskyotvanie komplexných služieb v oblasti auditu, účtovníctva, ekonomického poradenstva a daní. Ponúkame vám niekoľkoročné skúsenosti z rôznych oblastí, či už sa jedná o obchodné spoločnosti, výrobné spoločnosti, neziskové organizácie, príspevkové organizácie alebo nadácie.

Prvoradým cieľom je spokojnosť klienta. Túto sa snažíme zabezpečiť hlavne odbornosťou poskytovaných služieb, vytvorením dostatočného časového priestoru pre vykonanie zakázky a zároveň efektívnym využitím času v prospech klienta.

Prečítané: 95211x